BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Омбудсманът призова ВиК – Хасково да не вдига цената на водата

Омбудсманът Диана Ковачева е изпратила препоръка до управителя на ВиК – Хасково инж. Тодор Марков, в която настоява утвърдените от Комисия за енергийно и водно регулиране по-високи цени на водата в региона да не се прилагат, съобщават от институцията.

Според бизнес плана в Хасково и Свиленград цената на водата се вдига от 1 август от 3 лева за кубик на 3,51 лева, а в населените места, където няма пречиствателни станции за отпъдъчни води – от 2,48 лева на 3 лева с ДДС.

Тезата на омбудсмана е, че заплащаните от гражданите цени трябва да отговарят на качеството на предоставената услуга, а в Хасковска област водата на много места от години е негодна за пиене. Според Ковачева, когато доставяната вода е негодна за питейно-битови цели е налице неизпълнение на задължение на ВиК-оператора, поради което и не би следвало да се дължи цената за вода, определена от КЕВР.

Общественият защитник обръща внимание на инж. Марков, че на територията на област Хасково има редица населени места, в които от години с актове на РЗИ е ограничено ползването на питейната вода от населението. Диана Ковачева дава и примери със забраната за временна употребата на питейна вода от помпена станция „Симеоновград“ за пиене и приготвяне на храна, ограничаване ползването на питейната вода от населението в ЗВ „Българин“ – селата Българин, Шишманово, Рогозиново, Доситеево, Овчарово, Коларово и Богомил, община Харманли, Тянево, община Симеоновград, защото са завишени стойностите по химичен показател „Флуориди“.

Ковачева припомня и влязлото в сила решение от февруари 2018 г. на Шуменския окръжен съд, който приема в мотивите си следното: „ВиК-операторът не е спазил вмененото му по закон задължение да доставя на крайния потребител питейна вода, като действително е влошен само единият от нормативно изискуемите показатели „мътност“, но и само това нарушение прави стоката негодна в някаква степен за предназначението й. В този смисъл основателни са направените от ответника възражения за намаляване стойността на водата.“ От Министерството на регионалното развитие и благоустройство има позицията по повод казуса в Шумен, според която: „Управителят на ВиК – Шумен, а не Асоциацията по ВиК може да предлага намаляването на цената на водата. Той притежава оперативна самостоятелност по отношение взимането на подобни решения, които следва да аргументира от икономическа и управленска гледна точка.“

От институцията уточняват, че решенията на регулатора за утвърждаване на цени и бизнес планове са индивидуални административни актове и подлежат на обжалване само от заинтересованите страни в законоустановен срок. Съществува съдебна практика, която установява, че по производства за определяне на цени от КЕВР на електроенергийни предприятия, водоснабдителни дружества, газопреносни и газоснабдителни и топлофикационни дружества, правен интерес на жалбоподатели, които не са страни и съответно не са участвали в административното производство, не е налице. Има и решение на Конституционния съд, с което искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на текст от Закона за енергетиката в частта „което е индивидуален административен акт“, е отхвърлено.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!