BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ВСС избра Минка Китова за втори мандат председател на Харманлийския районен съд

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Минка Китова за втори мандат административен ръководител на Районен съд – Харманли.

Тя има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Започва кариерата си като младши съдия в Окръжен съд – Хасково през 2010 г., а в периода 30 септември 2013 г. – 11 май 2015 г. е съдия в Районен съд – Харманли, след което до 11 май 2020 г. е негов административен ръководител. От 12 май 2020 г. изпълнява функциите „административен ръководител – председател“ на съда.

Съдия Китова кандидатства за длъжността въз основа на натрупания професионален и административен опит, с увереност, че може да работи за усъвършенстване на добрите управленски практики и решения, необходими за постигане на качествено правораздаване и за подобряване на имиджа на съда, за популяризиране на дейността му и за повишаване на общественото доверие в съдебната власт. Като свои приоритети, тя посочва работата в екип и ангажиране на членовете на колектива с разпределяните задачи и постигането на резултати.

Китова отбеляза реализираните мерки за повишаване на бързината и качеството на правораздаване и постиженията на съда през нейния първи управленски мандат и набеляза такива за повишаване на квалификацията на магистратите и за установяване на непротиворечива съдебна практика. Предвижда се въвеждане на специализация на съдиите през януари 2021 г., след предварително обсъждане в Общото им събрание. Според кандидата периодичното обучение на съдебните служители следва да стане задължителен елемент, за да бъдат в синхрон с динамичното развитие на правораздавателната дейност. Планират се мерки за обезпечаване на достъпа на хора в неравностойно положение до Съдебната палата, за създаване на „синя стая“, на помещение за адвокати. Във връзка с технологичното модернизиране на съда, съдия Китова намира за необходимо използването на пълния потенциал на въведените информационни системи, като е необходимо да се изгради връзка между деловодната система и счетоводния софтуер, и въвеждане на видеоконферентни връзки в съдебните дела. Кандидатът посочва конкретни мерки за повишаване на общественото доверие в посока предоставяне на информация на медии и журналисти, организиране на дискусионни форуми с тях по значими теми, целенасочено обучение на ангажираните с комуникационния процес магистрати и съдебни служители, организиране на публични инициативи, провеждане на проучвания на общественото мнение и други.

Въпроси към съдия Китова поставиха Севдалин Мавров, Олга Керелска, Атанаска Дишева – членове на ВСС, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, като поискаха информация за реализацията на проект за осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение до съда, дали се обсъждат от Общото събрание на съда резултатите от проверки на ИВСС в съда и други въпроси относно въвеждането на ЕИСС в съда и спирането на работата с нея, както и за предоставянето на информация по дела с обществен интерес и как би реагирала в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Китова заяви Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, който отбеляза нейните професионални и нравствени качества, постиженията на съда при първия ѝ управленски мандат и представената визия за неговото развитие.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!